pastör pipeti, 3 ml,tek tek steril 100 lük 26 damlalık